Elektrody

Elektroda - element kończący niektóre układy bądź urządzenia elektryczne. Elektrody mają za zadanie wysyłać ładunek elektryczny, bądź go przyjmować lub wytwarzać pole elektrostatyczne wokół siebie. Można wyróżnić trzy rodzaje elektrod: Katoda, anoda, siatki w lampie elektronowej. Elektrody podzielone są ze względu na otulinę, rozmiar, wagę opako...

Elektroda - element kończący niektóre układy bądź urządzenia elektryczne. Elektrody mają za zadanie wysyłać ładunek elektryczny, bądź go przyjmować lub wytwarzać pole elektrostatyczne wokół siebie. Można wyróżnić trzy rodzaje elektrod: Katoda, anoda, siatki w lampie elektronowej. Elektrody podzielone są ze względu na otulinę, rozmiar, wagę opakowania.

Katoda

Katoda ma za zadanie wysyłać ładunek ujemny, bądź przyjmować dodatni. Ładunkami, które przepływają przez katodę mogą być zarówno elektrony jak i jony. W urządzeniach, które generują prąd elektryczny katoda jest elektrodą dodatnią względem anody. Z kolei w urządzeniach, które odbierają prąd elektryczny katoda jest elektrodą ujemną względem anody.

Anoda

Anoda ma za zadanie wysyłać ładunek dodatni, bądź przyjmować ujemny, wszytko odbywa się w urządzeniach o obwodzie zamkniętym przy użyciu prądu stałego. Przez anodę przepływać mogą zarówno elektrony jak i jony. W urządzeniach, które generują prąd elektryczny anoda jest elektrodą ujemną względem katody. Z kolei w urządzeniach odbierających prąd elektryczny anoda jest elektrodą dodatnią względem katody.

Otulina

Otulina dostosowana jest do warunków spawania, dlatego tez można wyróżnić wiele rodzai otulin. Otulina zbudowana jest z różnych mieszanek metali, związków mineralnych, oraz tworzyw tworzących warstwę ochronną. Otuliny różnią się przede wszystkim składem chemicznym, różny skład chemiczny otulin będzie skutkował różnym składem chemicznym spoin. Otulina ma za zadnia wzbogacać skład chemiczny spoiny, aby spaw był trwalszy. Zabezpiecza także spoinę przed dostaniem się powietrza i różnych pyłów zanieczyszczających spoinę.

Rozmiary elektrod

Wyróżnia się kilka głównych rozmiarów elektrod: 1,6, 2,0, 2,5, 3,25, 4,0, 5,0, 6,0, są to wymiary średnicy elektrody w mm. Natomiast długości elektrod to przedziały: 250, 300, 350, 400, 450, wszystkie wymiary podane są w mm.

♦METALWELD NOWA ELEKTRODA PODWÓJNIE OTULONA ♦DOMERO.PL

Metalweld nowa elektroda podwójnie otulona

Główne miasta do których wysyłamy nasze produkty:

•Białystok, •Bydgoszcz, •Gdańsk,•Katowice, •Kraków, •Łódź, •Olsztyn, •Poznań, •Rzeszów, •Szczecin, •Warszawa, •Wrocław, •Zielona Góra.

Więcej

Elektrody 

góra