Ściernice

Ściernica - Tarcza wykonana z materiałów ściernych, wzmocnienia i spoiwa, które łączy w jedną całość materiał ścierny. Ściernica działa na zasadzie rozpadu stępionego materiału ściernego i wzmocnienia. Materiał ścierny poddany wysokim prędkościom powoduje przecięcie materiału.

Podział ściernic:

Ściernice dzielimy na różne kategorie. Jedną z nic...

Ściernica - Tarcza wykonana z materiałów ściernych, wzmocnienia i spoiwa, które łączy w jedną całość materiał ścierny. Ściernica działa na zasadzie rozpadu stępionego materiału ściernego i wzmocnienia. Materiał ścierny poddany wysokim prędkościom powoduje przecięcie materiału.

Podział ściernic:

Ściernice dzielimy na różne kategorie. Jedną z nich może być cel zastosowania, gdzie możemy wyróżnić ściernice do cięcia lub ściernice do szlifowania.

Ściernice do cięcia:

  • Metal oraz pochodne 
  • Kamień oraz pochodne

Zazwyczaj, jeżeli chcemy coś przeciąć ściernicą, to musimy znać rodzaj ciętego przedmiotu. Czy jest to kamień, czy jest to metal lub jego pochodne. 

Ściernice do szlifowania:

  • Metal oraz pochodne
  • Kamień oraz pochodne

Warto przeczytać:

1. Podczas pracy szlifierki

Podczas pracy ściernicy należy pamiętać o kilku ważnych kwestiach:
- nie należy zmieniać kąta położenia ściernicy w przypadku ściernic tnących. Kąt cięcia tarczą powinien wynosić 90 stopni.
- Należy w taki sposób wykonywać szlifowanie bądź cięcie aby ściernica nie uległa złamaniu, bądź zaklinowaniu.
- Podczas cięcia przedmiotów należy uważać, aby nie dociskać szlifierki i ściernicy do powierzchni cięcia, gdyż może to skutkować odłupywaniem materiału ściernego.
- Należy pamiętać, że wszystkie awarie, naprawy, zmianę tarczy możemy wykonywać jedynie w momencie odłączenia szlifierki od prądu kiedy tarcza zatrzyma się samoistnie.

2. BHP Podczas cięcia tarczą ścierną

Należy zachować wszystkie wytyczne BHP podczas wykonywania cięcia i szlifowania należy pamiętać o stosowaniu:
- Słuchawek ochronnych, które zabezpieczą nasze uszy przed nadmiernym hałasem związanym z cięciem i szlifowaniem.
- Stosować okulary ochronne, które chronić nas będą przed opiłkami metalowymi, które tworzą się podczas cięcia stali. Okulary  chronią nasze oczy przed obłupywaniem się materiału ściernego, a także odpryskiwaniem podłoża.
- Stosować rękawice ochronne, które chronić będą ręce wykonujące cięcie lub szlifowanie tarczą przed opiłkami i innymi materiałami.
- Stosować maskę ochronną, szczególnie podczas cięcia betonu i innego tworzywa, które może powodować powstanie pyłu i kurzu.


Główne miasta do których wysyłamy nasze produkty:

•Białystok, •Bydgoszcz, •Gdańsk,•Katowice, •Kraków, •Łódź, •Olsztyn, •Poznań, •Rzeszów, •Szczecin•Warszawa, •Wrocław•Zielona Góra.

Więcej

Ściernice 

góra